Historia Polsko-Amerykańskiego Klubu w North Lauderdale sięga 1956 roku.
W tym właśnie roku powołano pierwszy Zarząd, którego Prezesem została Pani Victoria Rutkowski. To ona była główną inicjatorką i pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia.
Pani Rutkowski urodziła się w Polsce i znała dobrze język polski zarówno w piśmie, jak i w mowie. Równie dobrze znane Jej były tradycje polskiej kultury, które wyniosła z rodzinnego domu.
Jej marzeniem było stworzenie kolebki polskości, w celu podtrzymywania, promowania i jednoczenia Polaków mieszkających na południowej Florydzie.

Dąząc do tego celu, Pani Rutkowski z wielkim entuzjazmem, przez wiele lat spisywała polsko brzmiące nazwiska z książek telefonicznych i przewodników, oraz przyjaciół i znajomych. Z pomocą przyszedł Jej Pan Charles Hospodar, lokalny biznesmen, który udzielił pełnego wsparcia w zawiązaniu się Polsko-Amerykańskiego Klubu na Florydzie.

Pierwsze spotkanie klubowe odbyło się 18 listopada 1956 roku w Knights of Columbus Hall. Powołany został pierwszy tymczasowy Zarząd oraz zaplanowano pierwszą zabawe taneczną na dzień 14 grudnia 1956. Zabawa ta okazała się wielkim sukcesem organizatorów. Pomimo rezerwacji dużej sali balowej zabrakło miejsca dla wszystkich gości. Zysk z uroczystości w wysokości $120.00 dolarów został przekazany na pierwsze potrzeby organizacji Klubu.

Pani Victoria Rutkowski sprawowała funkcje Prezesa Polsko-Amerykańskiego Klubu w North Lauderdale przez pierwsze 2 i pół roku jego działalności. Jej zastepcą został Pan Roy Sanders. Funkcje sekretarza sprawowała Pani Józefina Sloboda. Panowie Charles Hospodar oraz Walter Urban prowadzili księgowość Klubu. W tym czasie uzyskano wszystkie prawa do legalnej działalności Klubu.

Poważnym utrudnieniem w działalności klubu był brak stałej siedziby. Kolejne zarządy wyznaczały sobie ten sam cel – zbiórkę środków finansowych na zakup ziemi i budowę obiektu.
Na imprezach klubowych organizowano zbiórki pieniężne, kwestowano na rzecz klubu w rozmaitych miejscach. W tym czasie zabawy i uroczystości odbywały się salach wynajętych od innych klubów, m.in. Klubu Włoskiego, Leons Club, Elks Lodge (Margate), nawet w budynku straży pożarnej.

W tym czasie organizowano również pomoc dla potrzebujących Rodaków w Polsce wysyłając paczki z żywnością i odzieżą.
Wyjątkowym momentem w historii klubu była darowizna działki budowlanej pod jego siedzibę.

Stało się to za sprawą małżeństwa pana Józefa i pani Luizy Margrabia(z pochodzenia włoszka). Darowaną działkę zdecydowano się zamienić na inną, korzystniej położoną: 935 Rock Island Rd. w Ft. Lauderdale.
W styczniu 1989 roku wmurowano symboliczny kamień węgielny pod budowę siedziby naszego klubu.

W uroczystości udział wziął ówczesny proboszcz Ks. Nawrocki, zarząd i sympatycy klubu, przedstawiciele Kosulatu Polskiego w USA oraz członkowie władz administracyjnych Stanu Floryda. Uroczystość clelebrował ówczesny prezydent klubu Henryk Lota wraz z Zygmuntem Jastrzębskim.

Oficjalne otwarcie i inauguracja nowej siedziby klubu miała miejsce w roku 1990.