Medycyna Estetyczna
Dr Renata Cymer
Dr Wojciech Cymer D.D.S
Dr Renata Cymer D.D.S

  Opłata czkłonkowska za rok 2019 wynosi $40 Czkłonkowie którzy nie zapłacicli czkłonkowstwa do 15 kwietnia buletyn został wstrzymany, mogą zaplacić w nastąpnych miesiącach i wysyłka biuletynu bedzie wznowiona.

Please make sure your adress, phone number and email is up to date in our records, if there is a change, please contact Membership, Fin Secretary.

Szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim chorym i cierpicym.

Spotkania:

7-go października 2019 ogodz 7:30 pm                                                                                                                                         Zebranie czwonkowskie

4-go listopada 2019 ogodz 7:30 pm                                                                                                                                Zebranie czwonkowskie

2-go grudnia 2019 ogodz 7:30 pm                                                                                                                                 Zebranie czwonkowskie