Medycyna Estetyczna
Dr Renata Cymer
Dr Wojciech Cymer D.D.S
Dr Renata Cymer D.D.S

   Spotkania:                                                        

7-go października 2019 ogodz 7:30 pm                                                                                                                                        Zebranie czwonkowskie

4-go listopada 2019 ogodz 7:30 pm                                                                                                                                Zebranie czwonkowskie

2-go grudnia 2019 ogodz 7:30 pm                                                                                                                                  Zebranie czwonkowskie