INFORMACJE DLA CZłONKÓW KLUBU

Poniedziałek,5 Marca 2018, godz. 7:30 – PM miesięczne zebranie członkow .
Uprzejmie prosimy wszystkich członków przekazywanie nam informacji o wszelkich zmianach adresu zamieszkania, adresu emailowego lub numeru telefonu.
Information for members of the club
Monday, March  5  2018, at. 7:30 -Monthly meeting of members
All members please feel free to provide us information about any changes of address, email address or telephone number..

Telefon kontaktowy: 954-749-3471

Contact phone :954749-3471

Prosimy o zapłacenie opłaty członkowskiej za rok 2017
Roczna składka wynosi $40. Termin zaplaty składki jest do 15 kwietnia.
Na listopadowym zebraniu członków większością głosów podjęto decyzję ważną w sprawach wyborczych i czlonkowskich.
1. Kadencja wybranego w wyborach tajnych zarządu ma trwać dwa lata
2. Dopuszczalna nieobecność ciągła /wakacyjna/ członka zarządu może wynosić 2 miesiace.
3 Podwyzszenie rocznej skladki członkowskiej z $20 na $40. Roczna skladka obowiazuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
Opłata za dożywotnie czlonkowstwo (Life member) zostala podwyższona z $100 na $150 .
Dożywotnim czlonkiem może zostac każdy ,ktory jest czlonkiem przez rok , i osiągnął wiek 65 

PREZYDENCI THE  POLISH - AMERICAN CLUB "POLONEZ"